POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Twoje dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją konta i korzystaniem z naszego sklepu internetowego znajdującego się w Internecie pod adresem www.square-game.eu są przetwarzane przez spółkę SQUARE Karcz spółka jawna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Piłsudskiego 107, 32-540 Trzebinia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000632564, posiadającą numer NIP 6282267265, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).

 

Jakiego rodzaju dane zbieramy i w jakim celu to robimy?

Dane osobowe, które nam powierzasz, tj. Twoje imię i nazwisko, Twój zameldowania oraz adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach:

 1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (prowadzenie konta klienta);

 2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień;

 3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji;

 4. w celu obsługi oświadczeń o odstąpieniu od umowy (zwrotu towaru);

 5. w celu wypełniania obowiązków przechowywania dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym zakresie, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych uniemożliwi nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w naszym sklepie internetowym.

Przetwarzając Twoje dane osobowe realizujemy również ciążące na nas obowiązki prawne, tj. obowiązek wystawiania faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym w relacjach z klientami.

W przypadku celu jakim jest odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony zainteresowanego, podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie udzielona przez Ciebie zgoda.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Dane podane przez Ciebie zapisujemy i udostępnimy firmie świadczącej usługi hostingowe, firmie kurierskiej oraz księgowej, byśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie.

Wyżej wymienione podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Po powierzeniu nam Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

 2. dostępu do Twoich danych osobowych;

 3. żądania sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych osobowych;

 4. żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

 5. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka Moje konto – Moje informacje osobiste). W każdej chwili możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia Twojego konta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: admin@square-game.eu z tego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego zakładałeś konto w sklepie internetowym.

Przez jaki czas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu usunięcia konta w naszym sklepie, a po jego usunięciu w terminach pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług oraz zakupu naszych towarów, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

 

 1. Bezpieczeństwo

SQUARE Karcz sp. j. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 1. przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 2. przetwarzane tylko do celów określonych powyżej;
 3. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 4. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 5. bezpiecznie przechowywane i transferowane.

 

 1. Informacje techniczne

Pliki cookies:

SQUARE Karcz sp. j. nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Wyjaśniamy, że pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep internetowy www.square-game.eu nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników sklepu. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie www.square-game.eu lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Plików cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Obsługa procesu logowania -  weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Co ważne, nie przechowujemy w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia;
 2. Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści;
 3. Obsługa funkcjonalności sklepu internetowego – przechowywanie tymczasowych informacji wprowadzonych przez użytkownika w celu poprawnej realizacji funkcjonalności sklepu internetowego. Dane dotyczące min. wybranego języka strony, waluty oraz np. produktów dodanych do koszyka zakupów, których zakup nie został jeszcze sfinalizowany.
 4. Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www);
 5. Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

 1. Pozostałe

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres admin@square-game.eu

W związku z ciągłym rozwojem naszego serwisu oraz postępem techniki, zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.